Catawiki Anzeigen

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
There are no translations available.PL: Celem Catawiki jest stworzenie specjalnych przedmiotów powszechnie dost?pnych. Ich aukcje tygodniowo zawieraj? tysi?ce niezwyk?ych, rzadkich i wyj?tkowych przedmiotów, których nie znajdziesz w ?adnym sklepie. Aukcje Catawiki s? starannie opracowywane przez zespó? specjalistów aukcyjnych. Pomagaj? zagwarantowa? zró?nicowany i wysokiej jako?ci wybór aukcji. Fakty i Liczby: 35 000 + partie sprzedawane co tydzie? 182 ekspertów Co miesi?c odwiedza 14 milionów turystów 300 + aukcje tygodniowe Czy jeste? entuzjast? poci?gu modelu N i chce rozszerzy? swoj? kolekcj?? Nast?pnie zapoznaj si? z aukcj? poci?gu modelu N. Wiele z naszych aukcji oferuje modele poci?gów i akcesoriów do ka?dego rodzaju kolektora skali N, oferuj?c pojedyncze cz??ci lub ca?e komplety do ka?dego rodzaju kolekcji. Szeroka gama marek, takich jak Arnold, Minitrix i Faller zapewnia niezwyk?e akcesoria i cz??ci do uzupe?nienia kolekcji poci?gów modelu. Przegl?daj specjalne oferty, aby znale?? akcesoria i poci?gi modelowe z NS, BR i francuskich kolei. Ka?dy model poci?gu i akcesoriów jest wyszczególniony ze szczegó?owymi specyfikacjami i seri? obrazów do pog??bionego wy?wietlania. Chcesz sprzedawa? ulubione poci?gi i cz??ci? Nasze aukcje s? nadzorowane przez ekspertów Catawiki w celu lepszego i bardziej bezpiecznego handlu. Zarejestruj si? dzi? za po?rednictwem swojej strony internetowej i zacznij kupowa? lub sprzedawa? modele poci?gów do swojej kolekcji.